متن

طراحی آموزشی

جم ترکیبی از دانش بصری و فنی را با سبک های مختلف یادگیری آمیخته نموده و برنامه های آموزشی جذابی را طراحی می نماید تا زمینه ای مناسب برای آموزش و پرورش نسل نوین یادگیری را در دنیای اینترنتی بوجود آورد. طراحان آموزشی ما نقش مهمی در این تحول را دارند و شما می توانید اطمینان خاطر داشته باشید که پروژه های شما با محتوای آموزشی و عناصر صوتی و تصویری متناسب با اهداف پروژه و بر پایه سبک های یادگیری اثبات شده طراحی شده و به شما ارائه می گردد.

ما چرخه حیاتی پروژه را بر پایه اصول Agile که سریع، انعطاف پذیر و مشتری محور است، انجام میدهیم. چه ایجاد، تبدیل و یا افزایش انگیزه یادگیری، ما انواع مختلفی از انواع دروس آموزشی در سطوح مختلف آموزشی برای سازمانها، دانشگاه، مدارس و مدرسان خصوصی داشته که می توانیم از آنها به صورت متنهای جانبی برای برنامه های شما استفاده نماییم. ما از ابزار استانداردهای لازم همانند SCORM و همچنین برنامه های خاص برای بسترهای نرم افزاری استفاده می کنیم تا برنامه های آموزشی طراحی شده ما حداکثر همخوانی را برای سیستمهای عامل را داشته باشد.

انواع مختلف راههای تهیه وطراحی برنامه های آموزشی

یک روش جوابگوی تمام سبکهای یادگیری و ترجیحات دانش فرهیختگان نمی باشد، ما می توانیم برای انتخاب مؤثرترین انواع متن درسی برای مطابقت با نیازهای یادگیرنده و روش های آموزش آن به شما کمک نماییم.

ما می توانیم متن های موجود درسی شما را از PowerPoint، Word، Flash و دست نوشته به فایلهای نوین تبدیل نماییم. متن های آموزشی HTML5 مبتنی سبکهای نوین دیجیتالی بوده و پاسخگو برای اکثرصفحه های نمایشی دستگاه های الکترونیکی می باشد.

آموزش های صوتی

آموزش های صوتی به یادگیرندگان این اجازه را می دهند که متناسب با سبک زندگیشان به یادگیری در خانه و یا رفت و آمد و حتی سفرهای کاری پرداخته و محدودیت مکانی و زمانی نداشته باشند. محتوای این نوع برنامه آموزشی را می توان به صورت دوره ای و یا مستقل طراحی نمود.

نمایش تصویری

یکی از شایع ترین نوع متن آموزشی الکترونیکی نمایش تصویری است، ما می توانیم نمایش تصویری را از محتویات چاپ شده، تصاویر، مقالات و رویدادهای ضبط شده شما باز سازی و بهینه نماییم. نمایش تصویری را می توان با افزودن عناصر تعاملی و بازیهای آموزشی بهینه و نوسازی نمود.

راهنمای کاربران

ما می توانیم دستورالعمل های استفاده از برنامه های آموزشی را متناسب با خواسته شما طراحی نماییم. همچنین با استفاده از گروهی از کاربران مراحل انتخابی آنها را بررسی نموده و راهنمایی مبتنی برسبک یادگیری را برای شما طراحی نماییم.

مطالعات موردی

مطالعه موردی یک روش موثر ارائه فیلم یا انیمیشن های کوتاه جهت حل مسئله با استفاده از یک موضوع واقعی درزندگی روزمره میباشد. این نوع متن آموزشی می تواند به صورت یک فعالیت یادگیری برای گروه و یا به عنوان ابزار تجدید نظرموضوع درسی استفاده گردد.

ویدیو و یا انیمیشن های شبیه سازی

برخی از مباحث آموزشی بهتر است به صورت نمایشی کوتاه ،ویدیو و یا انیمیشن ارائه نمود تا به صورت نوشتاری چرا که صورت نمایشی آن بهتر و آسان تر قابل فهم و یادگیری است. ما یک محیط مناسب را برای یادگیرنگان شما ایجاد نموده تا آنان با استفاده از انیمیشن یا ویدیوهای کوتاه ،مطالب درسی و آموزشی را به صورت تجربی بیاموزند.

آزمون

سوالات امتحانی را می توان در محتوای درسی به صورت آزمونی جهت بازبینی مطالب فراگرفته شده و یا به عنوان یک آزمون رسمی با استفاده از بانک های پرسشی که سوالات آن انتخابی می باشد طراحی نمود. ما این نکته را در طراحی های سوالات آزمونی در نظر داریم که آزمون نیز روشی برای یادگیری است واگرنتایج ثبت شده آن نشاندهنده پیشرفت فرهیختگان برنامه های آموزشی الکترونیکی و دیجیتالی بوده تنها بخشی از آموزش تکمیل گردیده است و قسمت مهم آن هنگامی کامل میگردد که یادگیرندگان این برنامه دانش خود را به صورت عملی درمحیط کار و یا دوره های عالی استفاده می نمایند.

روشهای تفکری و عملی

استفاده ازمجموعه روشهای تفکری و عملی میتواند برای ایجاد و طراحی محتوایی جذاب و خلاق برای یادگیرندگان فراهم آورد. این روشها می توانند به صورت جابجایی نوشتاری و انتخاب درست برای پاسخ دادن به پرسشها و یا برای سرعت و انگیزه بخشیدن به یادگیری به صورت انتخابهای فصلی استفاده گردند.

مصاحبه

جلسه پرسش و پاسخ ضبط شده به صورت ویدیو و یا دست نوشتارهای مربوط به یک مصاحبه، روش خوبی برای کاوش درموضوع مصاحبه بوده و در عین حال مخاطبین این فرصت را بدست آورده تا با متخصصین علمی و تجربی آن حرفه آشنا گردند.

نمودارها و تصاویر آماری

نمودارها و تصاویر آماری می توانند به صورت نمایش اسلاید و یا به عنوان فایلهای جانبی مباحث درسی طراحی و استفاده گردند.

اطلاعات کوتاه نمایشی

یک پوستر کوتاه اطلاعاتی روش نوینی است که به سرعت و به آسانی می تواند اطلاعات و ایده های پیچیده ای را با استفاده از ترکیبی از متن کوتاه و گرافیک جذاب ارائه داد. ما این پوسترهای آموزشی جذاب را برای استفاده در رسانه های اجتماعی، کلاس درس و یا حتی محتوای آموزشی طراحی و ارائه مینماییم.

چرخه طراحی پروژه

جمع آوری الزامات عمومی برای پروژه: مخاطبان، سبک یادگیری، بودجه، تعداد کاربران، طول دوره و ساختارمورد نظر

یک برنامه زمان بندی شده براساس زمان مهلت پروژه و موارد آموزشی مورد نیاز شامل نوشته و ایده های شما

طرح بندی: محتوا، صفحه بندی و عناصرصوتی و تصویری و همچنین سبکهاو روشهای یادگیری و نحوه آزمون و بازخوردهای آن

توسعه و طراحی محتوای درسی و رسانه های صوتی و تصویری توسط گروه توسعه جم

آزمایش کیفیت و استفاده روان ،با تأیید مطابقت توسعه و طراحی با طرح پروژه و همچنین مطابقت با انتظارات و خواستهای شما

آغازی برای یادگیری مخاطبین شما

طراحی آموزشی فقط در مورد ارائه اطلاعات آموزشی به صورت دیجیتالی، اینترنتی و یا کلاس درس نیست، بلکه توجه به نکات کلیدی و ارتباطی بین کاربران و متخصصین موضوع آموزشی است . در جم، طراحان آموزشی از چرخه طراحی پروژه پیروی کرده تا فراورده ای مطمئن، جذاب و مطابق با نیازهای شما را بوجود آورد. طراحان ما در تمام مرحله طراحی پروژه از نظرات شما جویا شده و با مشاوره با شما اصلاحات لازم را بعمل آورند.

ساختار محتوای برنامه های آموزشی الکترونیکی

جم می تواند برنامه های آموزشی الکترونیکی را طراحی، باز سازی و بهینه نماید.

ما محتوای سفارشی را برای بخش گسترده ای از سبک های یادگیری و روش های آموزشی طراحی می کنیم. اگر در حال حاضر محتوای برنامه آموزشی را در دسترس دارید ما می توانیم آن را مورد بررسی قرارداده و بهینه سازیم. محتوای درسی الکترونیکی به صورتهای طراحی شده در Flash، PowerPoint یا Word می تواند به یک قالب سازگار ونوین HTML5 و SCORM برای سیستمهای عامل آموزشی (LMS) شما باز سازی گردد.

 • بهینه سازی محتوای آموزشی

  ما می توانیم محتوای موجود شما را با گرافیک های جدید، کلام یا طرح درسی نوین بهینه سازی نماییم

 • انگیزه سازی و یادگیری عملی

  خود آموزی و یادگیری را با تمرینات تعاملی از سیستمهای عامل خود ارائه دهید. جم می تواند محتوایی جذاب را که آموزگاران و دانش آموزان از آن لذت خواهند برد رابرای شما طراحی نمایند

 • سبکهای ارزیابی

  ارزیابی غیر مستقیم: دراین نوع ارزیابی دانش آموزان امتیاز و یا نمره دریافت نخواهند نمود وتنها بازخور هدایتی جهت پیشرفت و یا تشویقی برای پاسخ صحیح دریافت مینمایند. ارزیابی مستقیم: بازخورد آموزشی به همراه امتیاز و درجه بندی برای موفقیت تحصیلی انجام میگیرد. جم میتواند بهترین راه مناسب را برای ارزیابی های مورد نظر شما ارائه و طراحی نماید

 • پشتیبانی فنی

  ما می توانیم پشتیبانی فنی خود را در صورت نیاز حتی پس از انتقال پروژه به شما ارائه نماییم. برای سازمان های بزرگتر ما می توانیم اسناد و مدارک مربوط به انتقال را در هنگام تحویل پروژه ضمیمه نماییم

 • مشارکتهای یادگیری

  یادگیرندگان می توانند با استفاده ازروش های مختلف با محتوای درسی از طریق رسانه های اجتماعی، تماس با معلم یا گروههای مشخص شده در سیستمهای آموزشی ارتباط برقرار نموده و از امتیازت آموزش مشارکتی استفاده فراوان ببرند

 • متن های آموزشی مقرون به صرفه

  آموزشهای دیجیتالی می توانند نتایج و بازدهی سرمایه گذاری (ROI) یک دوره را افزایش دهند و به شما امکان ارتباط با تعداد دانش آموزان بیشتری را به صورت حضوری و غیر حضوری ر در سراسر دنیا میدهد. ارائه آموزش دیجبتالی نیازی به رفت و آمد به مکان تحصیلی و کلاس درس و وسایل مربوط به تدریس نداشته و باعث کاهش هزینه های اضافی و جانبی برای آموزگاران و دانش آموزان می گردد

ترسیمی از ساختاربرنامه های آموزشی
 • متن های آموزشی ویژه ومخصوص

  ما می توانیم گرافیک های منحصر به فرد، کلام و یا فیلم های آموزشی کوتاه را برای آموزشهای شما طراحی و ارائه نماییم

 • آموزش مجازی

  با استفاده از تاثیرکنفرانسهای آنلاین و کلاس های مجازی در آموزش الکترونیکی قدرت آمی خود را افزایش دهید. جم به شما کمک می کند تا درس و تمرینات درسی را برای استفاده از آموزشهای مجازی تغییر دهید

 • بانکی از سوالهای انتخابی

  استفاده ازبانک های سوالی دارای مزیت های عمومی ذکر شده میباشد: ایجاد فرصت مرور و حق انتخاب فصلی برای یادگیرندگان ارزیابی تصادفی از محتوای یادگیری که باعث گوناگویی سوالات در هرمرحله آموزشی میشود

 • پشتیبانی آموزشی

  ما می توانیم در جلسات آموزشی اولیه یا مجازی برای کارکنان و یا مخاطبین شما حضوری فردی و یا مجازی داشته تا اطمینان حاصل کنیم که آنها با روشهای و محتوی آموزشی نوین آشنایی و اعتماد لازم را دارا می باشند

 • آموزشی مستقل

  مخاطبین و دانش آموزان می توانند مطالب آموزشی را با سرعت دلخواه خودشان مطالعه و بررسی نمایند و همچنین حقی برای اتنخاب سر فصل و موضوعات درسی داشته باشند. مطالب کمک درسی نیز میتواند در دسترس آنها قرار گیرد

 • متنهای آموزشی چند بار مصرف

  متنهای آموزشی دیجیتالی انعطاف پذیر بوده و قابل استفاده مجدد میباشند. اینگونه متن ها را می توان به صورتهای متفاوت سبکهای آموزشی استفاده نمود. متنهای آموزشی دیجیتالی این امتیازرا برای آموزگارن فراهم آورده که متن درسی را در یک محیط رسمی همانند کلاس ارائه نمایند و یا دانش اموزان از این متن ها از طریق کلاسهای مجازی استفاده نمایند